Các khái niệm liên quan đến chủ đầu tư

Author: | Posted in Tin tức No comments


Khái niệm chủ đầu tư còn được gọi bằng cách gọi khác là chủ đầu tư xây dựng công trình. Đây là thuật ngữ để chỉ những người hoặc là các tổ chức có sở hữu vốn hoặc là người được giao nhiệm vụ quản lý cũng như dùng vốn để đầu tư, xây dựng cấc công trình. Những người này cần phải chịu hoàn toàn các trách nhiệm đối với người quyết định đầu tư cũng như là trước pháp luật về những vấn đề như tiến độ, chất lượng, vốn, chi phí, .. cũng như là phải chịu các trách nhiệm khác trước pháp luật. Các chủ đầu tư có thể quyết định việc ngừng thi công cũng như phải khắc phục và chịu trách nhiệm trong việc xử lí những hậu quả mà các công trình thi công vi phạm.

Vai trò của người chủ đầu tư

Thứ nhất, Nếu như người chủ đầu tư không có đủ điều kiện và năng lực để quản lý dự án thì người đưa ra quyết định đầu từ sẽ đứng ra trực tiếp tiếp quản dự án đó.

Nếu như chủ đầu tư không có đủ các điều kiện về năng lực cũng thì người đưa ra quyết định đầu tư sẽ là người thuê các tổ chức khác quản lý, Những tổ chức được thuê này sẽ đứng ra chịu các trách nhiệm giống như là một dự án mà họ làm chủ đầu tư vậy.

Nếu như chủ đầu tư đứng ra trực tiếp quản lý dự án đó thì chủ đầu tư đó cũng có thể lập ra một Ban quản lý dự án. Chính ban quản lý dự án này là những người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo như những quyền hạn cũng như nhiệm vụ được giao.

Đối với các chủ đầu tư thì cũng phải tự đúng ra thuê tư vấn giám sát công trình hoặc là họ cũng có thể tự thực hiện các hoạt động giám sát xây dựng nếu như có đủ năng lực. Việc giám sát là điều bắt buộc để đảm bảo rằng bên thi công thực hiện theo đúng các tiêu chí xây dựng, tiêu chuẩn, thiết kế ban đầu và cũng cần phải được thực hiện liên tục trong thời gian thực hiện thi công.

Một số nhiệm vụ, quyền hạn chính của chủ đầu tư

Tổ chức việc phê duyệt, thẩm định các bước trong thiết kế. Thực hiện dự toán sau khi dự án đã được phê duyệt thành công.

Cần phải ký hợp đồng đầy đủ với nhà thầu xây dựng.

Phê duyệt kế hoạc đấu thầu, hồ sơ mời thầu, dự thầu và cac kết quả khi đã đấu thầu thành công. Áp dụng cho những gói thầu không dùng ngân sách của Nhà nước.

Xem thêm:

Gold Tower, máy chạy bộ

Add Your Comment