hồ sơ thiết kế kỹ thuật Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Author: | Posted in Tin tức No comments

Các chuyên gia cho em hỏi tí: Theo Luật Xây dựng năm 2003, Chủ đầu tư tổ chức phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT đối với các dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thiết kế hai bước trở lên; theo Luật Xây dựng năm 2014 thì người quyết định đầu tư sẽ phê duyệt tất cả các hồ sơ nói trên, tuy nhiên đối với các công trình đang thực hiện chuyển tiếp có phát sinh, điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo Luật Xây dựng năm 2003 hiện nay Chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa có căn cứ áp dụng. Mặt khác, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 nhưng cũng không đề cập đến thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế đối với các công trình Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chuyển tiếp. Vậy các chuyên gia tư vấn giúp em là trong giai đoạn này để phê duyệt các hồ sơ thiết kế điều chỉnh phát sinh đối với các dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đã được phê duyệt hồ sơ TKBVTC theo Luật XD 2003 thì phải làm sao?

1. Bạn chờ cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định về QLDA đầu tư xây dựng rồi thực hiện.
2. Chờ không được, thì bạn cứ tổng hợp toàn bộ các phần phát sinh rồi trình cơ quan QLXD chuyên ngành theo phân cấp để trình phê duyệt điều chỉnh. Trường hợp này sẽ có 2 phương án như sau:
Sở QLXD chuyên ngành sẽ tổ chức thẩm định và đưa ra phương cách giải quyết cho phù hợp với Luật.
Sở QLXD chuyên ngành có thể sẽ có văn bản trả lời cho bạn phải thực hiện làm sao. Có thể yêu cầu chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc như thế nào nữa thì sẽ rõ thôi. Lúc bấy giờ thì có cách giải quyết rồi bạn cứ thế thực hiện.
3. Cách thứ 3: khuyến khích không dùng :)
Bạn đừng điều chỉnh gì cả, cứ thế ép nhà thầu thực hiện cho xong rồi tính tiếp. Vì cái đích quan trọng nhất là làm sao cho sản phẩm hoàn thành mà đừng thất thoát ngân sách là được

Add Your Comment