Hỏi:  Chào bác sĩ, gần đây tôi có hiện tượng đau ở tinh hoàn, đặc biệt là đau ở tinh hoàn trái rất khó chịu. Khi tôi ngồi lâu hay sau mỗi lần quan hệ là cảm giác này lại càng tăng lên. Tôi rất lo lắng không biết