Hệ thống chiếu sáng lối đi là vô cùng cần thiết đối với mỗi khu dân cư nói chung và ở các chung cư nói riêng. Tuy nhiên, không phải sử dụng loại đèn nào cũng có thể lắp đặt trong chiếu sáng lối đi được. Vì vậy trong