Tiền sử dụng đất Dự án gold Tower

Author: | Posted in Tin tức No comments
thực tế Dự án gold Tower, luât đất đai 1993 cũng có một nghị định qui định về việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với chung cư (nên hiểu đây là thuộc QSDĐ chung) cho các hộ ở các tầng khác nhau với các hệ số qui định cho các tầng.
tuy nhiên, khi luật đất đai 2003 ra đời thì nghị định này ko còn được thực hiện nữa.
Dự án gold Tower cũng vừa thực hiện kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với 01 dự án tại TP. HCM, trong đó bao gồm nhà liên kế, biệt thự…, nhà chung cư và các phần đất cho thuê có thời hạn như trường học, trung tâm ytế… ko thấy trường hợp nâng tầng thì phải nộp thêm tiền (lưu ý: Dự án gold Tower cũng điều chỉnh từ 9 tầng lên 12 tầng).
Bạn qtlehien nên xem lại, trong các văn bản chính thức, chưa có văn bản nào qui định là hệ số cao thì phải nộp thêm tiền (vì thực tế, hệ số cao thì đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất-ko có nghĩa là xây dựng hết diện tích) vì luật qui định: khuyến khích sử dụng đất hiệu quả. về diện tích tính tiền sử dụng đất: Về giá đất : như vậy là tùy thuộc vào việc lobby UBND tỉnh phải khg bạn?
Nếu chỉ nói về tiền sử dụng đất thì chỉ tính trên diện tích đất xây dựng, chưa hề có văn bản nào nói về việc có hệ số cho nhà cao tầng. Chỉ có hệ số phân bổ tiền sử dụng đất vào từng tầng để tính giá bán của căn hộ sau này.
Mình cũng không rõ các bạn ở các nơi tính toán tiền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư thì thế nào. Nhưng ở HP, mình đã làm một số dự án chung cư cao tầng, việc tính tiền sử dụng đất trong tổng mức chỉ là tạm tính. Sau này khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Uỷ ban NDTP mới giao cho các SỞ TC và TNMT tình toán tiền sử dụng đất, báo cáo UB. Giá trị đó mới là giá trị chính xác.
 

Add Your Comment